TF (Thermal Fogging) Uygulama

TF (Thermal Fogging) Uygulama

TF (Thermal Fogging) Uygulama; salgın ve afet gibi durumlar haricinde, açık alanda kullanımı Türkiye'de YASAKLANMIŞTIR.
Yalnızca kapalı alanlarda uygulanabilmektedir.