image

Genel Bilgi


Dişi bir ev karasineği, tek seferde 150 kadar yumurta bırakabilir. Birkaç günde ise 5-6 kez yumurta bırakmaktadır.

 

Ev sineği yumurtaları küçük pirinç tanelerine benzer. 24 saat içinde yumurtalar çatlar ve ev sineği larvaları ortaya çıkar.

image

Tehditler


Araştırmacılar, ev sineklerinin insanları etkileyen en az 65 hastalık taşıdıklarından şüphelenmektedir.

 

Bunlardan Bazıları;

Şarbon

Kolera

Verem

Tifo

Gıda zehirlenmesi

Dizanteri

İshal

image

Çözüm


Uzman ekiplerimiz, yerinizin iç ve dış alanları için kapsamlı bir inceleme ve uygulama gerçekleştirecektir.

 

Dış uygulama, zararlıları dışarıda tutmak için bir alan oluşturur.

KARASİNEK TÜRLERİ